139504251732576388140804

وصف عامل حمله نیس از زبان اقوام و همسایگان محمد بوهلال گوشت خوک و شراب...

رئیس جمهور فرانسه و دادستان پاریس بدون هیچ مدرکی اصرار دارند که عامل حملات پاریس یک «مسلمان» افراطی بوده حال آنکه اقوام و همسایگان بوهلال نشانه‌های از وی می‌دهند که هیچ ردی از اسلام در آن مشخص نیست....