13950811135448649077694

مولوی حسینی: ملت ایران شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را در ۱۳ آب...

استاد حوزه و امام جماعت اهل‌سنت طبس مسینا با بیان اینکه ۱۳ آبان ماه نماد استکبارستیزی ملت ایران است، گفت: در روز ۱۳ آبان آحاد مردم اعم از شیعه و سنی با مشت‌های گره‌کرده در راهپیمایی حضور می‌یابند و ش...