85604

حذف درس شهید فهمیده از کتاب درسی نمونه‌ای از نفوذ دشمن / آمریکا در پسا...

در بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان کشور در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان آمده است: ما فرهنگیان بسیجی همراه با سایر مسئولان و نخبگان جامعه ضمن ابراز نفرت و انزجار خود از شیطان بزرگ، روز ۱۳ آبان را روز تحقق شعار...