139406081114471055990364

برجام مبانی تحریم را از بین برد؛ باید مراقب توطئه دشمنان باشیم/دستمان ...

رئیس‌جمهور با تاکید براینکه برجام مبانی تحریم را از بین برد اما این به‌معنای حل همه مشکلات نیست و باید مراقب توطئه دشمنان باشیم، گفت: دستمان را به‌سوی بیگانه دراز نکرده و نخواهیم کرد، دست ما به‌سوی خ...