139508020949066069005484

بودجه دو میلیارد دلاری آمریکا برای نفوذ فرهنگی در ایران و سایر کشورها ...

شبکه‌های فارسی‌زبان پرخرج‌ترین پروژه‌های دیپلماسی عمومی آمریکا علیه ایران محسوب می‌شود و بیش از ۱۰ درصد بودجه سال ۲۰۱۵ برای سرویس فارسی شبکه صدای آمریکا و رادیو فردا هزینه شده است....
139410271021089756918314

کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تلاش خواهد کرد...

رئیس کنگره آمریکا گفت: نمایندگان آمریکایی به تلاش‌های خود برای اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران تا زمانی ادامه خواهند داد که ایران به رفتار خشن و تحریک‌آمیز علیه آمریکا و متحدان ما پایان دهد....