139311161027087614677864

“اقتصاد مقاومتی” مهمترین راهبرد عملیاتی برای حل نابسامانی‌...

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مهمترین راهبرد عملیاتی برای حل نابسامانی‌های کشور است، گفت: سرمایه اجتماعی و فرهنگی تویسرکان بالاست و مدیران باید از این ظرفیت‌ها...