139410090941536536812964

حمله نتانیاهو به کمیساریای اروپا

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه طی حمله ای شدید اللحن به کمیساریای اروپا این نهاد اروپایی را به اتخاذ سیاست های دوگانه متهم کرد....