139407082023268956207114

سواد رسانه‌ای و سواد انتخاباتی

با کمال تاسف در سال های گذشته بخش عمده فعالیت های رسانه ها در زمینه انتخابات مربوط به تشویق مردم برای شرکت در انتخابات بوده و کمتر به معیار ها و نیازهای اساسی مردم برای انتخاب اصلح و انتخاب بهترین ها...