139409070909053906595584

بذرپاش: لیست‌ وکیل‌الدوله‌ها برای تقلیل مجلس به معاونت رئیس‌جمهور منتش...

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه، کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند که رقابت ۷ اسفند رقابت مجلس مطلوب دولت با مجلس مطلوب ملت است، گفت:لیست‌ وکیل الدوله‌ها برای تقلیل مجلس به معاونت رئیس‌جمهور منشتر ...