139407092154038616213634

پیش‌بینی جایگزینی زندان با مجازات‌های دیگر در تخلفات اقتصادی...

وزیر دادگستری گفت: در تخلفات اقتصادی مجازات‌های مالی و زندان در نظر گرفته شده و باعث شلوغی زندان‌ها شده‌ که درصددیم روش‌های مجازات را تغییر دهیم.در برخی کشورها به جای زندان، محدودیت‌ در تمام فعالیت‌ه...
139405181803203285847874

سازمان مبارزه با فساد باید ایجاد شود

وزیر دادگستری کشور با بیان این که برخی از قوانین مبارزه با فساد برای کاهش تشریفات قوه قضائیه باید اصلاح شود گفت: اگر مجلس بتواند چند سازمان را ادغام و سازمان مبارزه با فساد مقتدر ایجاد کند بسیار خوب ...