139310300910217084555284

بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند/ کاهش هزینه‌ه...

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سیستم بانکی دچار مشکلات پیچیده‌ای است، گفت: بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و سودی هم از دولت در سال‌های مختلف نتوانسته‌اند اخذ کنند....
139307291312292543893224

دولت “ریشه‌های تورم” را مهار کرد/واردات کالا به ۴۱ میلیارد...

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه میزان واردات کالا از ۷۲ میلیارد دلار به ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته است، گفت: در دولت یازدهم روابط با بانک‌های داخلی و خارجی برقرار است، به‌گونه‌ای که ارتباط بی...