13920423114352430832584

وزارت دادگستری ارتباط پورمحمدی با پرونده ستاد سوخت را تکذیب کرد....

روابط عمومی وزارت دادگستری در پاسخ به اخباری که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تکرار برخی موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت، در سایتها و خبرگزاری ها منتشر شده است جوابیه صادر کرد....