4e36ad3b6ff91101c235b6229b2dd833_L

شیطنت خائنانه

بسمه تعالی ابتدا شما را دعوت می کنم به مطالعه بخشی از بیانات شب گذشته امام خامنه ای در دیدار با مسئولان وزارت خارجه و سپس به اتفاقی که در پس آن در برخی روزنامه های کشور اتفاده است حضرت آیت‌الله خامنه...