139307291312292543893224

دولت “ریشه‌های تورم” را مهار کرد/واردات کالا به ۴۱ میلیارد...

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه میزان واردات کالا از ۷۲ میلیارد دلار به ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته است، گفت: در دولت یازدهم روابط با بانک‌های داخلی و خارجی برقرار است، به‌گونه‌ای که ارتباط بی...