139407241100091176304894

دستور حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیونی رسماً صادر شد...

هیات دولت آیین نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه، رقم ۳۵ میلیون تومان شامل خانوارهای ۴ نفره به پایین است و بر...