fbeffccf3fed7f7c5846873a4b09e989_XL

مهارت های تشکیلاتی ۲

3. هدف گذاری در یادداشت گذشته به این مرحله رسیدیم که دو مرحله اول شامل نیاز سنجی و اولویت بندی می باشد. پس از احصاء نیازها و مشخص کردن میزان اولویت برای پرداختن به آنها می بایست با یک نگاه جامع و دق...