81e88cc0ea51deee3c244a6338205ec0_L

نامه محبت‌آمیز

تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آیینه قلبم منقوش است....
343b0ec396800d1cbd0c0e6939e5afca_L

ریا (۲)

هر خودنمایی و تظاهری حرام نیست، سفارش اسلام به حضور در مسجد برای نماز نوعی تظاهر است ، اما تظاهر برای برای تعظیم شعائر دینی ، عزاداری برای امام حسین علیه السلام با حضور در خیابان ها ، تظاهری است که د...
78af361ee5d7b649a2f01f7be86a5951_L

ریا (۱)

امام صادق علیه السلام فرمودند : شخص کار ثوابی انجام می دهد که قصدش خدا نیست و فقط می خواهد مردم او را خوب بدانند و می خواهد خبر انجام آن کار خیر او به گوش مردم برسد . به این ترتیب این شخص در عبادت پر...
ad8de5425148aa32777950338f4d11f6_L

دعا (۲)

امام زین العابدین فرمود : وقتی مومن دعا می کند یکی از این سه نتیجه را خواهد گرفت : یا نتیجه ی آن دعا ( برای آینده یا آخرت ) ذخیره می شود و یا سریعا اجابت می شود و یا آن بلایی را که نزدیک است به او بر...
b90c3557a61a887cb566204d08aac170_L

دعا (۱)

دیده اید که در ترمینال مثلا ۵۰ اتوبوس ایستاده . ولی این به آن معنا نیست که تمام مردم سوار شوند و به سفر روند ، یا هر یک از ما تمام آن ها را سوار شویم . بلکه به آن معناست که هر یک از مردم در هر ساعتی ...
0a741b7aed59c9709bbd5a2b3f579852_L

پر خوری (۲)

از بین رفتن صفای دل و عدم درک لذت مناجات با خدا پیش کش! پرخوری باعث می شود در عبادات واجب خود نیز سنگین و تنبل باشیم ....
1263ce3da89f95ed5d885f4edbc12c70_L

پرخوری (۱)

پس نباید مفید بودن کم خوری و گرسنگی را به علت تلخی و ناگواری آن بدانیم زیرا خدای نکرده این امکان وجود دارد که فردا منحرف شویم و به سوی دیگر ریاضت های نامشروع و کار های به ظاهر تزکیه کننده که فقط تلخ ...
c0c573e5dc7131bbef234c1db8be04d8_L

یا مَن سَبَقَت رَحمَتُه غَضَبَه

تا وقتی سکوت کرده بودی ، ملکی آمده بود و از تو حمایت می کرد و جواب می داد اما وقتی تو خشم گرفتی و به پاسخ پرداختی آن ملک رفت و شیطان آمد....
b2b9c525f7c1bb49a335e91be11dad8b_L

راه سلامت دنیا و آخرت

حسد همیشه در مورد نعمت پیدا می شود ، وقتی که نعمتی به کسی عطا می شود ، فردی که محروم از این نعمت است ، اگر از وجود آن نعمت ناراحت باشد و آرزو کند که آن نعمت از بین برود ، این حالت حسد نامیده می شود ....