13941128000164_PhotoA

انتقاد امیرآبادی از شیوه جمع‌بندی آرای برخی نامزدها در تهران...

نماینده قم در مجلس از شیوه جمع‌بندی آرای برخی نامزدها در حوزه انتخابیه تهران انتقاد کرد و گفت: شورای نگهبان، وزیر کشور، ستاد انتخابات و هیأت نظارت بر انتخابات در استان تهران به طور جدی به این موضوع ر...