13931007094441214381314

ارتقاء سطح امنیت در دریای خزر/استقرار تیم‌های عملیات ویژه نداجا در خلی...

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ماموریت نیروهای مسلح حفظ امنیت کشور است و رفاه و آسایش کشور در سایه همین امنیت به وجود می‌آید گفت: سفر ناوگروه‌های ایرانی به بنادر روسیه سطح امنیت در دریای خزر...