thumb2_270038

نتیجه مشورت با فرزند آموختن راه و روش فکر کردن و تصمیم گرفتن است...

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ ، از پایگاه شهید مقیسه ، ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ،در این پایگاه کلاس سبک زندگی اسلامی برگزار گردید که در این کلاس در مورد تربیت فرزندان به روش ایرانی و اسلامی...