13930524214714093419094

مقدم‌فر : اقدام احمد منتظری نشان داد جای پای منافقین در بیت‌ آیت‌الله ...

مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اقدام آقای احمد منتظری در تکمیل پازل سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس نشان داد که متأسفانه هنوز جای پای منافقین در بیت آقای منتظری دیده می‌ش...