139412141055165047266824

عراقچی: غرب در تاریخ تعامل با ایران ثابت کرد با حسن نیت رفتار نمی‌کند...

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجۀ کشورمان با انتقاد از عدم همکاری آمریکا در دسترسی ایران به بازارهای مالی تاکید کرد که در گذشته غرب در مذاکره با ایران حسن نیت نداشته است....