139507081144027858788144

می‌گویند قلم‌ها را نشکنید اما نزد رهبر انقلاب از برخورد نکردن با فلان ...

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات در روزهای اخیر گفت: برخی مسئولین به صورت شفاهی یا کتبی، با ‌واسطه یا بی واسطه درخواست برخورد با برخی مطبوعات و رسانه‌ها را دارند اما وقتی در میان اهالی رسانه...