139407092154038616213634

پیش‌بینی جایگزینی زندان با مجازات‌های دیگر در تخلفات اقتصادی...

وزیر دادگستری گفت: در تخلفات اقتصادی مجازات‌های مالی و زندان در نظر گرفته شده و باعث شلوغی زندان‌ها شده‌ که درصددیم روش‌های مجازات را تغییر دهیم.در برخی کشورها به جای زندان، محدودیت‌ در تمام فعالیت‌ه...