85835

جبهه النصره و داعش ارتش سری آمریکا در منطقه هستند/ می خواهند فتنه ۸۸ ر...

مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه هدف آمریکا از به راه انداختن جنگ های نیابتی نابودی اسلام به دست خود مسلمانان افراطی و وهابیون است گفت: جبهه النصره و داعش ارتش سری آمریکا در منطقه هستند....