13950324103837367911824

مقاصد مسافرت مردم را پس از ۴۰ سال تغییر می‌دهیم...

معاون رئیس‌جمهور گفت: از ۴۰ سال قبل مقاصد گردشگری در ایران به حدود ۷ استان از جمله استان‌های شمالی ، اصفهان، شیراز ، خراسان و … ختم می‌شد و ما اکنون با برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم تلاش...