f0e0e9a5214b4f9d278913b10aa6423d_L

ماجرای پیش‌نمازی صدام!

چاپ عکس‌هایی از نماز جماعت‌هایی که به امامت صدام برگزار می‌شد، بهانه‌ خوبی برای ما بود که بفرماند‌ه‌هان اردوگاه بگوییم اگر نماز جماعت بد است، چرا صدام می‌خواند....