139403171708121535447184

سپاه پاسداران: به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت/ قیامی و...

  سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه به زودی بنیان‌های رژیم آل خلیفه فرو خواهد ریخت، اعلام کرد: اقدام نابخردانه آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم، موجب شکل گیری قیامی ویرانگر علیه رژیم وابست...