139410222150325176894904

دریافت هزینه‌های ۶تا۱۰ میلیون تومانی از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ص...

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش وپرورش اخباری مبنی بر دریافت هزینه ۶تا۱۰ میلیون تومانی بابت دوره‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان ویژه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را تأیید نکرد و گفت: هزینه نهایی طی روزهای آیند...