c0e773e65f8953e5bbcd93f7e592444a_L

آیت الله حائری شیرازی

از همراهان قدیمی امام خمینی و رهبرمعظم انقلاب، ایشان از همان سال های آغاز حرکت انقلاب با تمام سختی ها و رنج های آن دوران با ایستادگی های خالصانه پای نهال انقلاب ایستادند و با تمام وجود از آن حراست کر...