139410271707525996923274

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی: ۱۱۴ هواپیمای جدید دست‌دوم اماراتی نیس...

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت، هواپیماهای جدیدی که قرار شد بخریم، هم نو و هم دست دوم اما جوان هستند. وی این موضوع که “شنیده شده برخی از هواپیماهایی را که امارات متحده عربی از شرکت ا...