139507131434416958842884

روحانی شیعه حامی ترامپ کیست؟ اسلام آمریکایی در کمپین‌های انتخاباتی...

محمد الحاج حسن، روحانی ۴۰ ساله شیعه لبنانی ساکن منطقه «دیربورن» ایالت میشیگان و بنیان‌گذار «جنبش شیعه آزاده» لبنان است. این گروه در مخالفت با حزب‌الله لبنان و نزدیک به جریان اپوزیسیون یعنی حزب المستق...