139410271021089756918314

کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تلاش خواهد کرد...

رئیس کنگره آمریکا گفت: نمایندگان آمریکایی به تلاش‌های خود برای اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران تا زمانی ادامه خواهند داد که ایران به رفتار خشن و تحریک‌آمیز علیه آمریکا و متحدان ما پایان دهد....