139503251012249447919024

واکنش ربیعی به توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته در “سبد نوروز”:...

در حالی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته در سبد کالای محرومان در نوروز امسال خبر داده که وزیر کار، خبر توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته در سبد کالای محرومان در ماه رمضان را...
139210201638441671886664

محرومیت ۱۰ میلیون کارگر از سبد کالای رمضان...

در آستانه ماه مبارک رمضان، موضوع توزیع سبد کالا مطرح است که بنا به گفته فعالان کارگری از مجموع ۱۲ تا ۱۳ میلیون کارگر، حدود دو میلیون نفر سبد کالا دریافت می کنند و بیش از ۱۰ میلیون نفر محرومند....