139310092143426094405354

سفیر مالزی: ایرانی‌ها در مالزی از هر خارجی دیگری بیشتر پول خرج می‌کنند...

سفیرمالزی در ایران با اشاره به اینکه رشد گردشگری هر کشوری منوط به همکاری تمام سازمانهای است بر داشتن برنامه‌ای در ایران برای آموزش فعالان گردشگری و افزایش خدمات با کمترین هزینه‌ تاکید کرد،گفت:ایرانیه...