be81f90109e2a23b1fff2a8ba0905ee6_L

لشکر خوبان

«آمدید آقای رضایی؟» این اولین جمله‌ رهبر معظم انقلاب بود بعد از دیدن راوی کتاب، سردار حاج مهدی‌قلی رضایی.