139409241143541106712894

این لایحه برنامه ششمِ «توقف» است

علیرضا مقصودی، کارشناس اقتصادی، با ذکر معایب لایحه برنامه ششم خاطرنشان کرد: سرنوشت افق ۱۴۰۴ در دست مجلس محترم و شورای نگهبان قانون اساسی است....
82176597-70915567

اختلاف‌نظر برخی وزرا درباره محتوای “برنامه ششم”/ پیشنهاد ک...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه برخی وزرا هم برخی بندهای برنامه ششم را تأیید نمی‌کنند، گفت: پیشنهاد می‌کنیم دولت آنچه را با عنوان لایحه برنامه ششم ارائه کرده، پس بگیرد و بعد از ...
139407231129226816301074

تصمیم احتمالی مجلس برای عودت برنامه ششم به دولت/تصویب نهایی بودجه در س...

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه لایحه برنامه ششم برنامه نیست، از احتمال عودت این لایحه به دولت و تمدید یک‌ساله برنامه توسعه پنجم خبر داد و گفت: آنچه ارائه شده احکامی برای مقدمه‌ برنامه است....