139504041437533517990724

نگرانی صهیونیست‌ها از موافقت یونسکو با طرح فلسطینی درباره قدس...

منابع صهیونیستی گزارش دادند که مقامات رژیم صهیونیستی به شدت از احتمال موافقت کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» با پیش نویس قطعنامه‌ای فلسطینی- اردنی درباره قدس نگران هس...