139403171304068675444354

سردار باقرزاده: متولیان یکسان‌سازی قبور بیش از این با احساسات خانواده‌...

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امیدوارم متولیان یکسان‌سازی قبور بیش از این با احساسات و عواطف خانواده‌های مظلوم شهدا بازی نکنند و همه چیز را از زاویه سنگ و نمای ظاهر نبینند....