139110270002304

پاسخ ‌تامل‌برانگیز کمیسیون شوراهای به استفساریه‌ای درباره نظارت استصوا...

طرح استفساریه درباره ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس که با محوریت علی مطهری به کمیسیون شوراهای مجلس ارسال شده بود،‌ پاسخی قابل تامل گرفت. درصورت تصویب این طرح در صحن علنی، نظارت استصوابی شورای نگهبان در ...