139505161325395268303034

شمخانی: همکاری‌های تهران مسکو راهبردی و شامل ابعاد گسترده‌ای است...

به گفته دبیر شورای‌عالی امنیت ملی روابط همه‌جانبه ایران و روسیه که مبتنی بر تامین منافع ملی و در قالب همکاری‌های راهبردی در جریان است، صرفا در حوزه مبارزه با تروریسم نبوده و ابعاد گسترده‌تری را شامل ...