139503251012249447919024

واکنش ربیعی به توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته در “سبد نوروز”:...

در حالی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته در سبد کالای محرومان در نوروز امسال خبر داده که وزیر کار، خبر توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته در سبد کالای محرومان در ماه رمضان را...