139409301556484876756594

“فانی” از مجلس کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس پس از بررسی سؤال حلیمه عالی نماینده زابل از وزیر آموزش و پرورش اعلام کردند که از پاسخ‌های فانی قانع نشده‌اند....