139208070755203551427424

هاشمی رفسنجانی احتمالاً ترجیح می‌دهد سید حسن خمینی رد صلاحیت شود...

عباس عبدی نوشت: هرکس نسبت به مرجع یا منطق این رد صلاحیتها ایرادی داشته باشد قابل فهم است و حق دارد جز آقای هاشمی، ولی چرا چنین می‌گویند؟ به‌نظرم عدم‌تأیید و حضور حسن آقا در انتخابات را ترجیح می‌دهند....