139505121634582768273774

عباس کدخدایی: بررسی صلاحیت‌ نامزدها در فاصله زمانی هفتاد تا پنجاه روز ...

عباسعلی کدخدایی با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک اظهار داشت: انتخابات الکترونیک مطالبه شورای نگهبان از دستگاه‌های مختلف است و شورا به جد از نهادهای مختلف م...