139501251524562847505184

دادستان کل کشور: انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی مغایر قانون است/ به ...

دادستان کل کشور شیوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی را مغایر قانون دانست و گفت: وقتی متوجه شدیم، ابتدا موضوع را به‌صورت تلفنی و مکتوب به رئیس‌جمهور اعلام و عنوان کردیم که این شیوه انتخاب، قانونی نی...