139409091141169806614224

بلومبرگ: توافق دولت ایران با FATF به توصیه صندوق بین المللی پول انجام ...

بلومبرگ با بیان این که توافق ایران با FATF به توصیه صندوق بین المللی پول انجام شده است نوشت: تلاش های بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت ایران در چشم FATF باعث شده تا بانک های ایرانی بخش هایی از نیروه...