139206181307248521127054

روایت محمدعلی مجاهدی از همنشینی با شیخ جعفر مجتهدی امام زمان (عج) ایشا...

صفت بارزی که در مرحوم مجتهدی نمود داشت ادب ایشان بود،از وقتی که توفیق هم‌صحبتی با ایشان را پیدا کردم، خنده‌ی دندان‌نما از ایشان ندیدم حتی افراد خردسال که وارد مجلسشان می‌شدند تمام‌قد می‌ایستادند.نسبت...