13940326144738755504864

واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبر “حذف تابلوهای مرگ‌بر آمریک...

مدیرکل ارتباطات و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به انتشار خبری درباره حذف تابلوهای مرگ بر آمریکا در دبیرخانه این شورا گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشترین اهتمام را به حفظ شعارهای اساسی ان...