139503131150264097830784

بان کی‌مون گزارشی منصفانه درباره کوتاهی آمریکا در عمل به تعهدات برجامی...

مقام وزارت خارجه کشورمان به دبیرکل سازمان ملل توصیه کرد با توجه به عدم حضور در مذاکرات هسته‌ای در گزارش خود به شورای امنیت به فشارهای سیاسی چند عضو توجه نکرده و گزارشی واقع‌بینانه ارائه دهد....
13940929000147_PhotoA

آنهایی هدف موشک‌های ایران هستند که هوس تعدی و تجاوز دارند/ تلاش ریاض ب...

وزیر خارجه با بیان اینکه برنامه موشکی ایران تعارضی با قطعنامه شورای امنیت ندارد، گفت: برنامه موشکی ایران دفاعی است و صرفا کشورهایی را هدف خواهد گرفت که هوس تعدی و تجاوز به این کشور را داشته باشند....